Vad vi erbjuder

Garantilön

Det är viktigt att känna en grundläggande trygghet i sitt privatliv för att kunna prestera bra på arbetet. Vi tror att en bra garantilön är den tryggheten.

Hög Provision

För att sälja bra tror vi att det behövs en möjlighet för säljarna att påverka sitt resultat. Därför erbjuder vi en rörlig del utan något tak.

Eget Ansvar

Vi tror på våra säljare och med stort förtroende kommer stort ansvar. Därför håller vi statistik och gör uppföljning på säljarnas resultat så målen nås.

Vad vi gör

Fortis är ett företag med en gedigen bakgrund i utgående mötesbokning och utgående försäljning. Med våra erfarna ledare och passionerade personal är vi väl anpassade för snabb expansion utan störningar i service och leverans.

Företag som vill outsourca delar av verksamheten?

Tillgängliga agenter
Olika länder
Affärsområden

Vi tar hand om alla dina stöttande avdelningar så att du kan fokusera på kärnverksamheten. Exempel på områden vi kan ta över är kundtjänst, försäljning, content writing, översättningar etc. Inget är för stort, litet eller svårt för oss. Läs mer om våra tjänster eller mejla oss om du behöver outsourca något som inte är listat på hemsidan.


ADRESS: TRIQ MONS ALFREDO MIFSUD, TA XBIEX, MALTA      •      MEJL: JOBB@FORTIS:COM.MT      •      WWW.FACEBOOK.COM/FORTISLTD