fbpx Skip to main content

Vad är en säljprocess?

En säljprocess är en strukturerad metod eller serie av steg som en säljare följer för att fånga intresse, etablera relationer, presentera produkter eller tjänster, och till sist säkra ett köp från en potentiell kund. Den exakta säljprocessen kan variera beroende på bransch, företag och produkt eller tjänst som säljs.

En vanliga struktur kan inkludera steg som prospektering, kvalificering av kunder, presentation av produkten eller tjänsten, hantering av invändningar, förhandling och signering av avtal.

Säljprocessen stannar dock inte där utan det är viktigt att jobba med uppföljning och att hålla kundrelationen varm för att se till att kunden köper av/anlitar er även i framtiden. Genom att följa en säljprocess kan säljare effektivt guida sina kunder genom köpprocessen och öka chanserna för att slutföra en försäljning.

I denna guide går vi igenom hur en säljprocess kan se ut och delar med oss av tips som vi på Fortis samlat på oss under våra år som ett framgångsrikt säljbolag.

Säljprocess - steg för steg

1. Prospektering

Prospektering är det inledande steget i säljprocessen där du identifierar potentiella kunder. Det innebär att använda olika källor som branschlistor, sociala medier, företagsdatabaser mm. för att hitta personer eller företag som kan vara intresserade av din produkt eller tjänst.

2. Mötesbokning - Kvalificering av kunder

Efter att du har identifierat potentiella kunder är nästa steg att kvalificera dem. Kontakta dina leads, bygg intresse, ställ frågor för att förstå deras behov, utmaningar och budget. Boka sedan in möten med de potentiella kunder som är intresserade av dina produkter/tjänster. Genom att kvalificera kunderna noggrant kan du fokusera din tid och energi på de mest lovande möjligheterna.

3. Presentation och demonstration

När du har kvalificerat dina kunder och bokat in möten är det dags att presentera och demonstrera din produkt eller tjänst för dem. Anpassa din presentation och demo baserat på kundens behov och intressen. Visa hur din produkt eller tjänst kan lösa deras problem eller uppfylla deras önskemål. Använd exempel och ”case studies” för att tydligt illustrera värdet av vad du erbjuder.

4. Hantering av invändningar

Under detta steg är det viktigt att vara beredd på att möta invändningar från kunderna. Lyssna aktivt på deras invändningar och förstå deras sida. Ge sedan övertygande svar och argument för att övervinna deras invändningar. Använd exempel och bevis för att stödja dina påståenden och visa att du förstår deras bekymmer. Kunskap är A och O, kan du inte din egen produkt/tjänst så är det svårt att övertyga någon annan om att köpa denna.

5. Förhandling

Förhandling är en viktig del av säljprocessen där du och kunden diskuterar priser, leveransvillkor och andra relevanta faktorer. Fokusera på att skapa en win-win-situation där både du och kunden känner sig nöjda med affären. Var öppen för att kompromissa och försök att hitta en gemensam mark i förhandlingarna.

6. Stäng affären

När du och kunden är överens om villkoren är det dags att avsluta affären. Stäng affären när du känner att kunden är redo att fatta beslutet. Erbjud stöd och vägledning för att göra köpprocessen smidig och enkel för kunden. Var professionell och säkerställ att alla detaljer är tydliga innan du avslutar affären. Svara professionellt på eventuella frågor som kan uppkomma.

7. Uppföljning och bevarande av kundrelation

Efter att affären är avslutad är det viktigt att följa upp med kunden för att säkerställa deras tillfredsställelse och lösa eventuella problem eller frågor. Fortsätt att bygga och vårda relationen med kunden genom att erbjuda support, uppdateringar och möjligheter till fortsatta affärer. Upprätthåll en öppen kommunikation och var lyhörd för deras behov och önskemål för att skapa långsiktiga och lönsamma kundrelationer.

Uppföljningen är minst lika viktig som de andra stegen. Kom ihåg att det är billigare att behålla en kund än att skaffa en ny. Genom att visa kunden att den är viktig även efter slutförd affär ger du dig själv en stor chans att vara top-of-mind när det är dags för kunden att genomföra nya köp.

Outsourca en del av din säljprocess

Försäljning eller mötesbokning? B2B eller B2C? - Vi hjälper er!

Fortis är ett outsourcingföretag som valt att specialisera sig främst på mötesbokning och försäljning. Vi har bred erfarenhet från alla möjliga typer av branscher och är vana med att jobba med B2B och B2C-projekt. Vi arbetar främst mot den nordiska marknaden men vi har även projekt i andra delar av världen, bland annat USA.

När vi åtar oss ett uppdrag går vi alltid in med inställningen att det ska bli ett långt och lyckat samarbete som gynnar bägge parter. Därför sätter vi redan från start en tydlig struktur.

Tillsammans med er definierar vi er målgrupp, vi köper sedan in kontaktuppgifter och kontaktar sedan er målgrupp. Vi är transparanta och följer upp med tydliga resultatrapporter samt delar med oss av ljudfiler mm. Vi anser att kommunikation är a och o för ett lyckat samarbete.

Med vår gedigna erfarenhet av försäljning och mötesbokning både inom B2B och B2C så kan vi med självsäkerhet säga att vi vet hur en säljprocess ska bedrivas för att skapa bäst resultat.

Försäljning

Med professionell säljteknik kan vi hjälpa till att öka ditt företags försäljning och uppnå större vinst. Samtliga våra säljare är meriterade och har lång erfarenhet av professionell försäljning och de flesta är i åldersspannet 25-55 år.

Mötesbokning

Vi hjälper ditt företag att boka så många relevanta möten som möjligt för att öka antalet säljtillfällen. Med vår expertis kan ditt företag öka antalet bokade möten samtidigt som er personal kan fokusera på kärnverksamheten.

Tjänster för mäklare

Behöver er byrå hjälp att boka möten? Ett av våra specialistområden är att boka in möten åt mäklare med personer som går i tankarna att sälja sin bostad.