fbpx Skip to main content

Varför outsourca?

Nya perspektiv, expertis och kostnadseffektivt.

Att lägga över delar av sin verksamhet kan vara ett smidigt sätt att utveckla företaget till att bli mer lönsamt

Kanske är det konstigt att en bonde kan upptäcka en helt ny åker som finns precis bredvid den tidigare ägda åkermarken. Inom försäljning är det snarare vanligt, när professionella säljare kommer in med nya ögon till ett väletablerat företag, att nya vägar hittas. Kunderna har funnits nära till hands men produkter eller tjänster har inte nått fram på ett optimalt sätt. Det kan dessutom finnas fler anledningar till att den första kontakten inte har skapats.

Oavsett vilken tjänst av outsourcing ditt företag väljer skapas möjligheter för att se nya perspektiv. Genom att anlita externa leverantörer finns ett par nya ögon som kan se förbättringsmöjligheter inom exempelvis försäljning, mötesbokning eller administrativa uppgifter. Det är viktigt att en extern konsult kan vara objektiv, transparent och analytisk – egenskaper som är bra för alla företag.

Snabb hjälp under en specifik period

Ska ditt företag lansera en ny produkt? Eller börjar det närma sig en period med extra högt tryck och verksamheten behöver hjälp snabbt? Genom att använda sig av outsourcing kan företaget få hjälp snabbt för att driva verksamheten framåt. Det kan röra sig om olika tjänster som går att outsourca, exempelvis mötesbokning, försäljning, kundtjänst eller administrativa uppgifter. Eftersom arbetet läggs över på ett annat företag som redan är startklart, istället för att anställa personal som måste läras upp, kan arbetet sätta igång extremt snabbt.

Har mäklare eller mötesbokare för mycket administration att de inte hinner med lika många säljmöten? Genom att outsourca administrativa uppgifter kan säljpersonal fokusera på det som de gör bäst – att sälja företagets tjänst eller produkt. På det här sättet drar företaget in pengar och kunder, därför är det väldigt positivt att outsourca delar av verksamheten som administration, under en längre eller kortare tid.

Specialistkompetens inom området

Om ditt företag använder sig av outsourcing finns det större möjligheter att utveckla specialistkompetens inom området. Genom att exempelvis outsourca säljavdelningen garanteras specialistkompetens inom specifikt försäljning. Säljare som istället sköter ditt företags försäljning har bred kunskap och erfarenhet inom försäljning och har större möjligheter att slutföra ett sälj.

Genom att outsourca en avdelning kan det exempelvis skapas nya försäljningsstrategier eller strategier för en effektiv mötesbokning. Det kan vara svårt att själv se förbättringsmöjligheter på sitt egna företag och då är extern hjälp utmärkt att använda. Att outsourca kan vara ett bra sätt att öka kompetensen i företaget rent allmänt. Detta skapar bättre förutsättning för verksamhetens framtida arbete, att det utförs på ett effektivt och kvalitativt sätt.

Kontakta oss