fbpx Skip to main content

8 tips för att lyckas med mötesbokning

Mötesbokning är en viktig del av försäljningsprocessen. Genom att boka in möten med potentiella kunder kan säljare bygga relationer, presentera sina produkter eller tjänster och skapa affärsmöjligheter.

Hur bokar man in möten?

Det finns flera olika sätt att boka möten med potentiella kunder. Ett sätt är att göra det själv. Detta kräver dock att man har tid och resurser att göra research, ringa samtal och följa upp.

Ett annat sätt är att anlita ett mötesbokningsföretag. Mötesbokningsföretag är specialiserade på att hitta rätt personer för affärer och boka in möten. De har ofta erfarenhet och kunskap som kan hjälpa företag att öka sina försäljningsmöjligheter.

Oavsett om man gör det själv eller anlitar ett mötesbokningsföretag är det viktigt att följa en strukturerad process. Detta kan hjälpa till att öka chanserna att få ett ja på mötesförfrågan.

En viktig sak att tänka på innan man börjar sälja är att välja en lämplig säljmetod och kanal. Det är några skillnader mellan att sälja till små eller stora företag som är viktiga att tänka på.

Skillnaderna att sälja till konsumenter (B2C) eller till andra företag (B2B) är ännu större. Mötesbokning lämpar sig lika optimalt för små som stora företag. Följ våra mötesbokning tips nedan för att lyckas med er mötesbokning på nolltid.

Tips för att lyckas med mötesbokning

1. Tro på produkten eller tjänsten du säljer
Om inte du tror på produkten eller tjänsten som du säljer – kommer inte kunden göra det heller. Se till att du har koll på produkten för att kunna nyttja alla vinklar. Genom att förbereda grundarbetet optimalt kommer chanserna för en lyckas boka möten att bli större.

2. Lyssna på kunden för att hitta behov och presentera en lösning
Mötesbokning grundar sig i att hitta kundens behov, kända och okända, för att öppna upp intresse för att ditt företags produkt eller tjänst kan fylla det behovet. Ställ därför genomtänkta frågor som leder samtalet framåt och skapar ett större engagemang. Det är även störst möjlighet till en affär om du lyssnar på kunden och sedan anpassar ditt tal till den respons du tar emot.

3. Var tydlig och kom fram till poängen snabbt
Det är väldigt viktigt att vara tydlig under samtalet med den potentiella kunden och hela tiden hålla kvar dennes intresse. Genom att vara tydlig med företagets produkt eller tjänst kommer även det inbokade mötet bli enklare för säljaren sedan. När säljaren anländer till mötet kommer kunden komma ihåg vad som har sagts och ha koll på vad företaget erbjuder så säljaren kan fokusera på att avsluta affären.

4. Kontaktnät är positivt inom mötesbokning
För att skapa en framgångsrik mötesbokning är det fördelaktigt att sälja via sitt kontaktnät. Det är också en klar fördel att skapa fler kontakter och utöka kontaktnätet genom andra säljkanaler än kallringning, exempelvis att besöka mässor eller använda sig av LinkedIn. Fler kanaler leder ofta till fler bokade möten.

5. Kommunikation
Att kunna enkelt förklara vad man säljer i en eller några korta meningar är otroligt viktigt. Om man tycker att man behöver fler meningar än 3 har man redan tappat många kunder. En tjänst eller en produkt som är extremt ovanlig och komplicerad kan summeras kort och koncist av professionella och det kan även du.

6. Förtroende
Har man lyckats beskrivit sin tjänst eller produkt bra nog och kunden känner att det fyller något av deras behov är det nu dags att testa förtroendet. Har du som säljare översålt eller i andra ord, underlevererat kan det initialt vunna förtroendet försvinna fortare än det byggdes upp.

7. Timing
Nej, inte ens världens bästa säljare hade sålt is på Grönland eller sand i Sahara då behovet inte finns. Förtroendet och kommunikationen är snarare bluff och båg om försäljningen inte fyller något slags behov som finns, upptäcktes eller uppkom i och med kundkontakten. Men har kommunikationen varit tydlig och ärlig samt förtroendet uppehållits kan det helt enkelt vara så att behovet inte finns idag. Därför kan det vara bra med en professionell återkoppling inom lämplig tid.

Säkerhetsställ att jobbet ligger i förtroendet och kommunikationen sedan är det ihärdighet som gäller med ett nytt samtal vid en annan tidpunkt inom relativ snar framtid när förutsättningarna är bättre. Lärdomarna från samtalet kan vara det som behövdes för att lyckas i det andra samtalet eller för att lyckas skifta tjänsten eller produkten för att passa kunden bättre.

8. Anlita ett externt mötesbokningsföretag
Att anlita ett företag för mötesbokning kan vara ett bra sätt att öka försäljningen och förbättra dina affärsresultat genom effektiv mötesbokning. Det finns många fördelar med att outsourca mötesbokningen, bland annat:

Ökad effektivitet: Genom att anlita ett företag för mötesbokning kan du frigöra tid och resurser för att fokusera på andra uppgifter, såsom säljarbete och produktutveckling.

Ökad kvalitet: Externa mötesbokare kan hjälpa till att säkerställa att möten bokas med rätt personer och på rätt tidpunkt. Detta kan bidra till att förbättra kvaliteten på dina möten.

Kostnadsbesparingar: Att anlita ett företag för mötesbokning kan vara kostnadseffektivare än att ha en dedikerad intern bokningsavdelning. Detta beror på att externa företag ofta kan erbjuda sina tjänster till lägre priser än vad det skulle kosta att anställa och utbilda egen personal.

Är du intresserad av att anlita ett företag för er mötesbokning?